ბიმარკ რუკრუტინგი დინამიურად განვითარებადი კომპანიაა, რომელიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს თანამშრომლებისშერჩევასა და მათ განვითარებაში.

ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულებებია:

— რეკრუტირება (გასაუბრება და ტესტირება)
— ტრენინგი და პერსონალის განვითარების გეგმა
— HR კონსალტინგი
— პროფესიონალების გადმობირება (Executive search)

ბიმარკ რეკრუტინგი გთავაზობთ:

— უახლეს მონაცემთა ბაზებს
— კადრების შერჩევის დახვეწილ ტექნოლოგიებს
— საკუთარ ტრენინგ ცენტრს
— რეკრუტერებს მრავალწლიანი გამოცდილებით

ბიმარკ რეკრუტინგის მაღალკვალიფიციური და ექსპერტები, სპეციალიზირებულნი არიან შემდეგ სექტორებში:
— საბანკო/სადაზღვევო
— სამედიცინო
— ჰორეკა (სასტუმროები და რესტორნები)
— იურისპრუდენცია
— გაყიდვები
— შესყიდვები და ლოჯისტიკა
— მარკეტინგი/საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
— ინფორმაციული ტექნილოგიები IT
ჩვენ შეგირჩევთ საუკეთესო:
— ტოპ მენეჯერებს
— შუა რგოლის მენეჯერებს
— ადმინისტრაციის თანამშრომლებს
— ფრონტ ოფისის თანამშრომლებს
— გაყიდვების სპეციალისტებს

ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმებით:

— ვაკანსიის სირთულე
— დრო
— თანამშრომლობის ექსკლუზიურობა
— საგარანტიო ვადები (კადრის ჩანაცვლება)

ბიმარკ რუკრუტინგი დინამიურად განვითარებადი კომპანიაა, რომელიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს თანამშრომლებისშერჩევასა და მათ განვითარებაში.

ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულებებია:

— რეკრუტირება (გასაუბრება და ტესტირება)
— ტრენინგი და პერსონალის განვითარების გეგმა
— HR კონსალტინგი
— პროფესიონალების გადმობირება (Executive search)

ბიმარკ რეკრუტინგი გთავაზობთ:

— უახლეს მონაცემთა ბაზებს
— კადრების შერჩევის დახვეწილ ტექნოლოგიებს
— საკუთარ ტრენინგ ცენტრს
— რეკრუტერებს მრავალწლიანი გამოცდილებით

ბიმარკ რეკრუტინგის მაღალკვალიფიციური და ექსპერტები, სპეციალიზირებულნი არიან შემდეგ სექტორებში:
— საბანკო/სადაზღვევო
— სამედიცინო
— ჰორეკა (სასტუმროები და რესტორნები)
— იურისპრუდენცია
— გაყიდვები
— შესყიდვები და ლოჯისტიკა
— მარკეტინგი/საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
— ინფორმაციული ტექნილოგიები IT
ჩვენ შეგირჩევთ საუკეთესო:
— ტოპ მენეჯერებს
— შუა რგოლის მენეჯერებს
— ადმინისტრაციის თანამშრომლებს
— ფრონტ ოფისის თანამშრომლებს
— გაყიდვების სპეციალისტებს

ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმებით:

— ვაკანსიის სირთულე
— დრო
— თანამშრომლობის ექსკლუზიურობა
— საგარანტიო ვადები (კადრის ჩანაცვლება)

ბიმარკ რუკრუტინგი დინამიურად განვითარებადი კომპანიაა, რომელიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს თანამშრომლებისშერჩევასა და მათ განვითარებაში.

ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულებებია:

— რეკრუტირება (გასაუბრება და ტესტირება)
— ტრენინგი და პერსონალის განვითარების გეგმა
— HR კონსალტინგი
— პროფესიონალების გადმობირება (Executive search)

ბიმარკ რეკრუტინგი გთავაზობთ:

— უახლეს მონაცემთა ბაზებს
— კადრების შერჩევის დახვეწილ ტექნოლოგიებს
— საკუთარ ტრენინგ ცენტრს
— რეკრუტერებს მრავალწლიანი გამოცდილებით

ბიმარკ რეკრუტინგის მაღალკვალიფიციური და ექსპერტები, სპეციალიზირებულნი არიან შემდეგ სექტორებში:
— საბანკო/სადაზღვევო
— სამედიცინო
— ჰორეკა (სასტუმროები და რესტორნები)
— იურისპრუდენცია
— გაყიდვები
— შესყიდვები და ლოჯისტიკა
— მარკეტინგი/საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
— ინფორმაციული ტექნილოგიები IT
ჩვენ შეგირჩევთ საუკეთესო:
— ტოპ მენეჯერებს
— შუა რგოლის მენეჯერებს
— ადმინისტრაციის თანამშრომლებს
— ფრონტ ოფისის თანამშრომლებს
— გაყიდვების სპეციალისტებს

ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმებით:

— ვაკანსიის სირთულე
— დრო
— თანამშრომლობის ექსკლუზიურობა
— საგარანტიო ვადები (კადრის ჩანაცვლება)

ბიმარკ რუკრუტინგი დინამიურად განვითარებადი კომპანიაა, რომელიც დახმარებას უწევს სხვადასხვა ტიპის ორგანიზაციებს თანამშრომლებისშერჩევასა და მათ განვითარებაში.

ჩვენი პრიორიტეტული მიმართულებებია:

— რეკრუტირება (გასაუბრება და ტესტირება)
— ტრენინგი და პერსონალის განვითარების გეგმა
— HR კონსალტინგი
— პროფესიონალების გადმობირება (Executive search)

ბიმარკ რეკრუტინგი გთავაზობთ:

— უახლეს მონაცემთა ბაზებს
— კადრების შერჩევის დახვეწილ ტექნოლოგიებს
— საკუთარ ტრენინგ ცენტრს
— რეკრუტერებს მრავალწლიანი გამოცდილებით

ბიმარკ რეკრუტინგის მაღალკვალიფიციური და ექსპერტები, სპეციალიზირებულნი არიან შემდეგ სექტორებში:
— საბანკო/სადაზღვევო
— სამედიცინო
— ჰორეკა (სასტუმროები და რესტორნები)
— იურისპრუდენცია
— გაყიდვები
— შესყიდვები და ლოჯისტიკა
— მარკეტინგი/საზოგადოებასთან ურთიერთობა (PR)
— ინფორმაციული ტექნილოგიები IT
ჩვენ შეგირჩევთ საუკეთესო:
— ტოპ მენეჯერებს
— შუა რგოლის მენეჯერებს
— ადმინისტრაციის თანამშრომლებს
— ფრონტ ოფისის თანამშრომლებს
— გაყიდვების სპეციალისტებს

ღირებულება განისაზღვრება შემდეგი კრიტერიუმებით:

— ვაკანსიის სირთულე
— დრო
— თანამშრომლობის ექსკლუზიურობა
— საგარანტიო ვადები (კადრის ჩანაცვლება)

გამოგზავნეთ განაცხადი